Usynlig tannregulering

Vi samarbeider gjerne med din tannlege om den beste løsningen for deg!

Usynlig tannregulering

Usynlig tannregulering

«Usynlig tannregulering» kan utføres enten med limt regulering på baksiden av tennene, eller med tynne, gjennomsiktige skinner som dekker tennene helt, men er tilnærmet «usynlige» i sosiale sammenhenger. I Viken Tannregulering bruker vi begge metoder.

Regulering på baksiden av tennene

Vi bruker regulering av typen Incognito som har vært verdensledende i mange år. Det er godt dokumentert at denne metoden gir gode og forutsigbare resultater.

Regulering med skinner (Alignere)

Her bruker vi Invisalign som er suverent størst i verden på skinner. Det er et trygt valg.

Hva bør jeg velge?

Mange bittfeil kan behandles med både Incognito og Invisalign, men ved en del bittfeil vil en av metodene ha klare fordeler framfor den andre. Som erfarne spesialister i kjeveortopedi kan vi i Viken Tannregulering gi deg de riktige rådene slik at du velger den metoden som er best egnet for din bittfeil, og som du ut fra dine preferanser og livssituasjon mener passer best. Dette diskuterer vi grundig med deg før du tar det endelige valget!

Hvorfor bør jeg oppsøke en spesialist i kjeveortopedi?

Som spesialister behersker vi alle typer regulering: Incognito, Invisalign og tradisjonell regulering på framsiden av tennene i stål eller i hvit, lite synlig keramikk.
Det finnes ikke èn enkelt metode som alltid er best for alle typer bittfeil. Vi vil gi deg de opplysninger du trenger for å kunne gjøre et godt valg.

Honorar

Honoraret vil avhenge av hvor komplisert bittfeilen er og hvor ressurskrevende det er å behandle den.
Noen ganger velger pasienter som oppsøker oss for usynlig regulering, hvit regulering på framsiden av tennene dersom vi kan gjøre det raskere og billigere. Valget skal være ditt!
Det er uansett ikke dyrere med usynlig regulering hos spesialist enn hos allmenntannlege!

Previous slide
Next slide