Trygderefusjon og priser

Vi vil alltid sørge for at du får de trygdeytelser du har krav på! 

Trygderefusjon og priser for kjeveortopedisk behandling

Egenandel for konsultasjon

 • Barn med henvisning fra sin tannlege, egenandel 840,-
 • Voksne pasienter med rett til refusjon: Som for barn (se over)!
 • Voksne pasienter uten rett til refusjon: kr. 1520,-  Dersom det blir nødvendig med røntgenbilder, kommer disse i tillegg.   

Før vi starter behandlingen tar vi oss alltid god tid til å forklare de forskjellige behandlingsalternativene og diskutere fordeler og ulemper med deg. Det er viktig for oss at du føler deg godt nok informert til å ta en riktig bestemmelse for deg selv eller ditt barn!

Du får alltid en skriftlig behandlingsplan med pris fra oss. Betalingen deler vi i avdrag ut over behandlingstiden slik du ønsker det.

Honorar og trygderefusjon

Honorar for selve reguleringsbehandlingen vil variere etter hvor alvorlig bittfeilen er og hvor omfattende behandling som er nødvendig. 

Refusjonen (fra HELFO)  varier etter hva slags bittfeil pasienten har.

Dersom du har rett til refusjon fra Folketrygden, vil egenandelen avhenge av hvor stor refusjon du får. For en behandling med fastsittende regulering i begge kjever vil den som oftest ligge mellom kr. 15000-38000,- Enklere behandlinger vil være rimeligere.

Hovedregelen er at barn og ungdom under 20 år vil har rett til refusjon, men voksne vil også kunne få tilskudd fra trygden i en del tilfeller, f.eks. dersom de mangler tannanlegg (medfødt) eller har gjennomgått behandling for tannkjøttsykdom (periodontitt) som har medført at tenner har flyttet seg eller har gått tapt. 

 Vi vil alltid sørge for at du får de trygdeytelser du har krav på! 

Dersom du ikke har rett til refusjon og må betale hele behandlingen selv, vil en behandling med fast regulering på fremsiden av tennene i de fleste tilfeller koste fra kr. 25.000 – kr. 50.000.

For «usynlig regulering» (plastskinner eller regulering på baksiden av tennene) må du regne med et tillegg på kr. 15.000 til kr. 30.000.

For tannregulering av barn og ungdom (til og med 20 år) dekker Folketrygden deler av behandlingen etter følgende behovsindeks:

 • A – 100% refusjon
  Store bittfeil som krever kirurgisk korreksjon i tillegg til tannregulering. Leppe/kjeve/ganespalter og barn med leddgikt
 • B – 75% refusjon
  Store bittfeil,  f.eks . kryss-bitt,  overbitt 9 mm,  underbitt, dype bitt, manglende frembrudd av hjørnetenner og manglende anlegg for fortenner
 • C  – 40% refusjon
  Moderate bittfeil (den vanligste gruppen) som plassmangel og skjevstilling av tenner  og moderate overbitt
 • D – Ingen refusjon
  Mindre  bittfeil som er mest av kosmetisk art.

Vi har direkte oppgjør med Folketrygden (HELFO), og pasient/foresatte betaler bare egenandelen hos oss.

 Søskenmoderasjon:

Søsken til pasienter som tidligere har fått tannregulering får 90% refusjon i Gr. B og 60% i Gr. C.

  Voksne

I noen tilfeller kan voksne også få støtte til tannregulering:

 • Bittfeilen er så alvorlig at det kreves både tannregulering og kjevekirurgi 
 • Manglende tannanlegg er medfødt, og lukene i tannrekken skal lukkes med tannregulering, eller med broer / implantater som krever kjeveortopedisk forbehandling 
 • Uvanlig stor tannslitasje der en bittfeil må reguleres før de nedslitte tennene kan bygges opp igjen 
 • Pasienter med spesielle sykdommer som gir rett til gratis tannbehandling