Tannregulering for voksne

Det er aldri for sent!

Tannregulering for voksne

Det er aldri for sent
Når all vekst er avsluttet, begrenser tannregulering for voksne seg til å flytte tenner, men store forbedringer kan likevel oppnås i de aller fleste tilfeller. Det meste er mulig!

Det er mange grunner til at tannregulering for voksne kan være nyttig:

  • Tidligere ubehandlede bittfeil
  • Små og store kosmetiske korreksjoner av tannstillingen
  • Uheldige bittforhold har medført tannslitasje og tannvandringer
  • Tenner har flyttet seg pga tannkjøttssykdom (gir rett til trygderefusjon)
  • Flytting av tenner før det skal lages implantater eller broer kan muliggjøre enklere og bedre protetiske løsninger. Dette bør alltid vurderes hvis det i tillegg er en bittfeil
  • Kjeveortopedisk forbehandling er alltid nødvendig dersom store bittfeil skal korrigeres kirurgisk (gir rett til trygderefusjon)

Tannregulering for voksne kan utføres med vanlig apparatur på fremsiden av tennene, eller det kan brukes mindre synlig apparatur i hvit glasskeramikk.

Det er også mulig med usynlig tannregulering på baksiden av tennene (Incognito), eller gjennomsiktige, tilnærmet usynlige skinner (Invisalign).