Tannregulering for barn

Riktig behandling til riktig tid!

Tannregulering for barn

Riktig behandling til riktig tid
«For tidlig» henvisning til tannregulering skaper aldri problemer! Men for sen henvisning kan komplisere behandlingen og gjøre det vanskelig å oppnå et optimalt resultat.

Barn har sjelden bittfeil i melketannsettet. Det er i vekslingstannsettet (6-12 år) at de oppstår. Da må man av og til gjøre tidlig tannregulering for barn for å styre tannfrembrudd, bedre plassforhold, utvide kjeven eller påvirke ansiktsveksten. Andre ganger er det riktig å vente med tannregulering for barn til de fleste nye tennene er kommet. Dette er kompliserte avgjørelser som krever kjeveortopedisk kompetanse, og barn bør derfor henvises til spesialist for vurdering og eventuell behandling så snart en bittfeil oppdages.

Kjeveortopedi for barn er mye mer enn å flytte tenner. Det er å styre vekst og tannveksling fram til et best mulig permanent tannsett når problemer oppstår i tannvekslingsperioden. Da kan man ofte med enkle midler legge til rette for en biologisk riktigere behandling senere, og unngå uheldige kompromisser, trekking av nye tenner og kirurgiske inngrep.