Tannregulering for barn og voksne

Vi bryr oss om tannhelse og vi arbeider på en effektiv og profesjonell måte.

Velkommen til oss

I Viken Tannregulering er vi tannleger og godkjente spesialister i tannregulering og kjeveortopedi. All vår behandling utføres derfor av spesialister!

Viken Tannregulering befinner seg i Drammen sentrum, i byens største handlestrøk, med gågate og all offentlig transport rett ved!

Utforsk våre behandlinger

Praktiske råd

tannleger

I Viken Tannregulering vil vi gjerne hjelpe deg med å komme gjennom tannreguleringen så raskt og behagelig som mulig. Tannregulering krever minst like mye innsats fra deg som fra oss.  Vi vil gjerne gi deg noen råd for at vårt samarbeid skal bli godt.

 

Sankta Apollonia

tannleger

Sankta Apollonia er tannlegefagets skytshelgen. Hun led martyrdøden i Alexandria i år 249, idét hun nektet å ville avsverge kristentroen. Romerne forlangte at keiseren skulle tilbes, ikke Gud. Før brenning på bål, ble helgenen utsatt for pinefull tortur ved at tennene hennes ble slått ut. Da fortelles det at hun ba Gud om at alle som led av tannpine skulle få lindring ved å påkalle hennes navn. En røst fra himmelen svarte: “O Kristi brud, Gud har bønnhørt deg!”

(Ref.: Astri Fredlund: Sankta Apollonia. Helgen og nødhjelper. Tapir, 1997.)

Om kjeveortopedi

1-3

Ønsker du å vite mer om faget? 

Kjeveortopedi er på samme tid et forskningsbasert universitetsfag, og et klinisk fag. Det er dessuten tannlegenes eldste spesialitet, helt fra 1953 (og som fag fra 1910).

VIKTIG INFO TIL VÅRE PASIENTER

Klinikken er stengt frem til mandag 23. august.

Eventuelt behov for førstehjelp fordi reguleringen har gått i stykker, vil bli gitt på følgende dager og tider i sommer:

Fredag 23. juli kl 10.00 – 12.00

Fredag 6. august kl 10.00 – 12.00

På grunn av pandemien gjelder dette utelukkende for våre egne pasienter. Pasienter hos andre spesialister må søke hjelp hos sine egne behandlere!

KORONASMITTE I NORGE!

VIKTIG! FØR TIMEAVTALEN:

Dersom du er frisk og uten symptomer på forkjølelse/influensa, og er uten feber?

Da skal du:

 • Fylle ut Helseskjema fra UiO, se lenke:
   https://www.odont.uio.no/om/hms/ods-smittevernutvalg/dokumenter/sporreskjema.pdf
 • Sende til klinikken 1-2 dager før timen post@tannregulering.no eller ta bilde og send på SMS til 92852030
 • Møte opp til time presis
 • Det er kun pasienten som får komme inn på klinikken, følget må vente ute.
   (Med unntak av de minste pasientene og de som er innkalt til konferanse).

   

  Merk:
 • Venterommet er IKKE i normal bruk; Vi henter inn pasientene til oppsatt tidspunkt! Møt opp presis til timen!
  Dersom du blir forsinket må du gi beskjed så raskt du kan på tlf. 32833153 eller på SMS til 92852030
 • Dersom noe er ødelagt eller løst på reguleringen: Gi oss beskjed på forhånd slik at vi kan se om lang nok tid er satt opp for reparasjon; så slipper vi forsinkelser i timeboka.
 • Blir det forsinkelser, skal vi etter beste evne gi dere beskjed på SMS (vi må prøve å la det gå begge veier)
 • Dersom dere må bytte eller avbestille time, gjør det så raskt som mulig så dere unngår store forsinkelser i behandlingstiden.
 • Pga. hygienetiltakene har vi ikke kapasitet til å ta inn så mange pasienter pr. dag som ved normal drift. Derfor tar det litt lengre tid enn normalt å få time, og intervallene på timene blir litt lengre.
  Dette beklager vi på det sterkeste.
 • Skal vi unngå å bli stengt ned igjen, er det bedre at vi gjør det slik en stund fremover,
   slik at alle kan få noe fremdrift i behandlingen sin.

Vi må fortsatt være meget restriktive i behandlingen. Å hindre smittespredning er fortsatt helt essensielt, og trumfer alle andre hensyn.

Det behøver ikke være uheldig dersom man går noen tid med regulering uten ettersyn, bare tannpussingen er på topp! Stort sett er det heller ikke skadelig dersom reguleringen går i stykker. I noen særskilte tilfeller kan det imidlertid være skadelig, og få uopprettelige konsekvenser (for eksempel dersom underkjeven holdes frem med regulering à la ”støtdempere” på sidene), dersom reguleringen går i stykker.

Dersom våre pasienter får behov for AKUTT hjelp, ber vi om at beskrivelse, gjerne med et bilde vedlagt, sendes til: post@tannregulering.no eller eventuelt at man tar kontakt på telefon: 928 52 030

De som trenger akutt hjelp i denne tiden, må på forhånd ha klart svar på følgende spørsmål:

–Har du testet positivt for koronaviruset (COVID-19)? Ja? Nei?
–Er du i karantene? Ja? Nei?
–Er noen av de du bor sammen med i karantene? Ja? Nei?
–Har du hatt symptomer på forkjølelse/influensa siste uke? Ja? Nei?
–Har du i løpet av de siste 14 dagene vært på reise utenfor Norge? Ja? Nei?

Kun én person slippes inn av gangen, etter avtale.

GENERELT:

Folkehelseinstituttet bruker betegnelsene nærkontakt og lavrisikokontakt. Det skilles mellom ”nærkontakter” som er eksponert for smitte (høyrisikoeksponert), og ”lavrisikokontakter” som kun er mulig eksponerte. Ned nærkontakter menes personer som har hatt tett kontakt med en person som er bekreftet syk med covid-19 fra 24 timer før symptomdebut. Man regnes som nærkontakt i 14 dager fra og med siste kontakt med det bekreftede tilfellet. Med tett kontakt menes:

 • Har bodd i samme husstand som en person som er bekreftet syk med civid-19.
 • Har hatt direkte fysisk kontakt (f.eks. ved håndhilsing) med en som er bekreftet syk med covid-19.
 • Har vært i direkte kontakt med spytt (f.eks. blitt direkte hostet på) fra en person som er bekreftet syk med covid-19.
 • Har hatt nærkontakt, ansikt til ansikt, under 2 meter i mer enn 15 minutter, med en person som er bekreftet syk med covid-19.
 • Har oppholdt seg i et begrenset miljø (f.eks. et klasserom, møterom, venterom eller lignende) med en person som er bekreftet syk covid-19 i mer enn 15 minutter og på mindre enn 2 meters avstand.
 • Har pleiet/behandlet en pasient, håndtert prøvemateriale fra, eller på annen måte hatt tilsvarende nær fysisk kontakt med en person som er bekreftet syk med covid-19, uten å ha brukt anbefalt beskyttelsesutstyr.
 • Har sittet i nærheten av (to seter eller nærmere i alle retninger) en person som er bekreftet syk med covid-19 på fly, samt andre nærkontakter på fly.
 • Har vært del av samme reisefølge som en person som er bekreftet syk med covid-19.